Transformatie en change als norm bij Parkwind

Parkwind

Vandaag is Parkwind een ontwikkelaar van windmolenparken op zee. Zo voorzien zij in 2019 reeds hun vierde constructie in de Noordzee. “Onze business is zeer dynamisch: zowel de markt als de technieken evolueren enorm snel. We hebben nog heel wat interessante wendingen voor de boeg op de energiemarkt. Als 360° speler is het dan ook onze intentie om dit potentieel ten volle te ontginnen en zo bij te dragen aan duurzaamheid en een betere wereld!”, aldus Katja Van Remoortere, IT & Process Manager bij Parkwind.

parkwind_logo
sumitomo-and-parkwind-deepening-belgian-offshore-wind-ties

Jong bedrijf, veel uitdagingen!

“Toen ik in 2014 startte bij Parkwind, waren we met een 40-tal mensen. Zoals bij vele start-ups was er doorheen de jaren wel een ‘way of working’ tot stand gekomen die zeker niet verkeerd was, maar toch was door de groei de nood ontstaan aan meer standaardisatie en centralisatie. Om hierop in te spelen, hebben we het departement IT & Processen opgericht opdat we de nodige professionalisering op dit vlak zouden kunnen bewerkstelligen. Wij hebben er toen wel meteen voor geopteerd om onze interne IT-afdeling te beperken en op zoek te gaan naar een externe partij die zowel de rol van IT business partner mee op zich kon nemen als ons zou kunnen ontzorgen bij het dagdagelijkse beheer. Na een grondige screening, bleek Userfull de perfecte match: dankzij het schaalbaar en flexibel IT-model waarmee zij werken, konden zij een antwoord bieden op onze bedrijfsspecifieke behoeften en daarnaast klikte het tevens qua visie en aanpak”, licht Katja toe.

IT beleid

“In veel bedrijven wordt IT jammer genoeg nog steeds gezien als een noodzakelijk kwaad, een kost, terwijl er net een enorme kans ligt in een proactief partnership tussen Business en IT! Ik pleit er voor dat IT in alle bedrijven een echte business partner wordt die meedenkt over de toekomst: hoe technologie inzetten om de business op alle vlakken beter te maken? Dat is een strategisch vraagstuk”, vertelt Katja.

“Wij zijn er inderdaad van overtuigd dat IT deel moet uitmaken van de beleidsagenda”, aldus Steven Schoovaerts, Senior Project Manager bij Userfull en Value Creator voor Parkwind. “Daarom werken wij bij onze klanten circulair op 3 niveaus: we verhelpen de acute IT-pijnpunten via kleinschalige technologische ingrepen opdat de dagelijkse operationele flow efficiënt kan verlopen. Daarnaast bekijken we samen met het management hoe technologie het leven van de medewerkers en klanten gemakkelijker kan maken op middellange termijn (procesoptimalisatie, handige integraties, etc.) en tenslotte blikken we ook vooruit op de mijlpalen die de klant op lange termijn wil bereiken, zodat we de technologische onderbouw van de organisatie toekomstbestendig kunnen inrichten”, gaat Steven verder.

IMG_20181205_144746vn
IMG_20181205_145535

Office 365 als spil in samenwerking met stakeholders

“Samenwerking en communicatie met onze stakeholders zijn cruciaal in onze business, dus als er daar iets fout loopt, heeft dat een enorme impact. De voorbije jaren hebben we hiertoe in verschillende fases Office 365 geïmplementeerd (Mails naar 0365, Sharepoint,  Skype For Business …), omdat dit platform naar onze mening een concurrentieel voordeel had ten opzichte van andere met betrekking tot toegangsrechten en het delen van informatie”, gaat Katja verder.

“Office 365 heeft ook geleid tot een enorme ontzorging op vlak van IT. De tijd die we vroeger verloren aan het oplossen van problemen, winnen we nu om verder te bouwen aan onze IT-strategie, te investeren in extra security zoals bijvoorbeeld Multi Factor Authentication, of om IT nog beter af te stemmen op de noden van de gebruiker”, vult Steven aan.

Transformatie en change als norm

“Bij Parkwind spreken we niet over ‘dé digitale transformatie’, net omdat we willen uitdragen dat het niet om een eenmalig speciaal traject gaat, maar dat het een continu verhaal is van efficiëntieverbetering en optimalisering. Wij verwachten van Userfull dat zij ons de nieuwe tendensen aanreiken en dat ze ons helpen om deze op een eenvoudige en reproduceerbare manier te implementeren. Neem bijvoorbeeld Mobile Device Management: 3 à 4 jaar geleden was die markt totaal anders, vandaag kan je daar niet meer rond en dan is het wel handig om te kunnen terugvallen op een team van experten die tot in de puntjes weten waarover het gaat en je op pragmatische wijze begeleiden bij de vertaalslag naar onze concrete business context”, aldus Katja.

“Wat wij daarbij ook appreciëren aan Userfull is hun mensgerichte benadering. Beslissingen worden immers steeds in het belang van de hele organisatie genomen waardoor individuele wensen niet altijd gediend blijven en persoonlijke vrijheden soms noodzakelijkerwijze ingeperkt worden. Voortdurende dialoog met de eindgebruikers en toelichting over de waarom van onze keuzes is dan ook cruciaal om te anticiperen op mogelijke weerstand. Userfull erkent de waarde van deze ‘people side of change’ en ondersteunt ons hierbij door het geven van info- en opleidingssessies. Doordat ze bovendien on site support leveren op onze verschillende locaties, vangen ze ook veel op van wat er leeft op de vloer en daarop kunnen we dan weer actie ondernemen”, vertelt Katja.

IMG_20181205_144940
Northwind

Office 365 als spil in samenwerking met stakeholders

“Samenwerking en communicatie met onze stakeholders zijn cruciaal in onze business, dus als er daar iets fout loopt, heeft dat een enorme impact. De voorbije jaren hebben we hiertoe in verschillende fases Office 365 geïmplementeerd (Mails naar 0365, Sharepoint,  Skype For Business …), omdat dit platform naar onze mening een concurrentieel voordeel had ten opzichte van andere met betrekking tot toegangsrechten en het delen van informatie”, gaat Katja verder.

“Office 365 heeft ook geleid tot een enorme ontzorging op vlak van IT. De tijd die we vroeger verloren aan het oplossen van problemen, winnen we nu om verder te bouwen aan onze IT-strategie, te investeren in extra security zoals bijvoorbeeld Multi Factor Authentication, of om IT nog beter af te stemmen op de noden van de gebruiker”, vult Steven aan.

Wit_logo_userfull_footer

Scherpenhoek 91
2850 Boom
BTW BE 0439.828.286

Tel: 02 282 08 08
E-mail: info@userfull.be

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor meer nieuws

Scroll naar top